In 1984 kregen enthousiaste oldtimerbezitters in Friesland het idee om een rally te rijden langs de elf Friese steden. Links en rechts informeerden zij bij andere eigenaren en het plan sloeg aan. 

Na een korte voorbereiding, werd in 1985 de eerste Rally verreden. Enkele tientallen voertuigen reden mee; een uniek, rijdend oldtimermuseum.

Alle deelnemers hadden de tocht als een belevenis ervaren en verklaarden het jaar daarop graag weer te willen rijden. Afgesproken werd dat voortaan jaarlijks de Rally zou worden verreden op de zaterdag na Hemelvaart en dat de inschrijving openstond voor motoren en auto’s tot en met het bouwjaar 1949. De Elfsteden Oldtimer Rally was geboren…

De 11 steden:

Sloten    –     IJlst    –     Sneek     –     Leeuwarden     –      Dokkum      –      Franeker     –      Harlingen     –      Bolsward      –       Workum      –      Hindeloopen     –     Stavoren